OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
209 ks nájdených

Obec Vlkas

Telefónne čislo:
035 65 97110
Mobil:
0905 436 922
Fax:
035 65 05935
Web:
E-mail:
Sídlo:
941 44 Hul, Vlkas 157
Top Služby:

Obec Čierna Lehota

Telefónne čislo:
058/7883770
Mobil:
0905 847 128
Fax:
058/7883770
Web:
E-mail:
Sídlo:
049 36 Slavošovce, Čierna Lehota 68
Top Služby:

Obec Diubovec - obec Slovenska

Telefónne čislo:
047 / 566 63 02
Fax:
047 / 566 63 02
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 41 Dubovec, Dubovec 23
Top Služby:

Obec Tupá

Telefónne čislo:
00421 36 749 11 68 , 00421 36 749 11 55
Mobil:
00421 904 186 185
Fax:
00421 36 749 11 58
Web:
E-mail:
Sídlo:
935 84 Horné Semerovce, Tupá 113
Top Služby:

Obec Červenica

Telefónne čislo:
+421 51 7790 226
Mobil:
+421 905 376 836
Fax:
+421 51 7790 226
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 07 Tuhrina, Červenica 41
Top Služby:

Obec Malčice

Telefónne čislo:
056/649 62 03
Mobil:
0902 905 164
Fax:
056/688 32 52
Web:
E-mail:
Sídlo:
072 06 Malčice, Hlavná č.176
Top Služby:

Obec Prihradzany

Telefónne čislo:
058 448 2509
Mobil:
0915 817 106
E-mail:
Sídlo:
049 14 Licince, Prihradzany 7
Top Služby:

Obec Rimavské Brezovo

Telefónne čislo:
047/549 52 38
Mobil:
0907 824 251
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 54 Rimavské Brezovo, Rimavské Brezovo 67
Top Služby:

Obec Rapovce

Telefónne čislo:
047 439 8100
Mobil:
0918 629 849
Fax:
047 439 8100
Web:
E-mail:
Sídlo:
985 31 Rapovce, Hlavná ulica 230/99
Top Služby:

Obec Šoporňa

Telefónne čislo:
031/787 42 82
Mobil:
0908 436 660
Fax:
031/787 43 87
Web:
E-mail:
Sídlo:
925 52 Šoporňa, Šoporňa 1179
Top Služby:

Obec Rovné

Telefónne čislo:
047/549 23 11
Fax:
047/549 23 11
Web:
E-mail:
Sídlo:
982 67 Rovné, 32
Top Služby:

Obec Vavrečka

Telefónne čislo:
043 55 22387
Mobil:
0905 243 223
Web:
E-mail:
Sídlo:
029 01 Námestovo, Vavrečka 203
Top Služby:

Obec Uhrovské Podhradie

Telefónne čislo:
038 76 94419
Mobil:
0918 677 900
E-mail:
Poštová adresa:
956 42 Žitná Radiša, Uhrovské Podhradie 49
Sídlo:
956 42 Žitná Radiša, Uhrovské Podhradie 20
Top Služby:

Obec Mirkovce

Telefónne čislo:
051/778 11 00
Mobil:
0907 971 659
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 06 Žehňa, Mirkovce 65
Top Služby:

Obec Ratková

Telefónne čislo:
047/5491102 , 047/5491160
Mobil:
0907 853 570
Fax:
047/5491160
Web:
E-mail:
Sídlo:
982 65 Ratková, Ratková č.1
Top Služby:

Obecný úrad Zlaté Klasy

Telefónne čislo:
+421 31 569 24 70 , +421 31 569 22 25
Fax:
+421 31 569 23 94
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 39 Zlaté Klasy, Zlaté Klasy 550
Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy, Zlaté Klasy 550
Top Služby:

Obec Sirk

Telefónne čislo:
058 488 13 73
Mobil:
0902 967 053
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 64 Sirk, č.71
Sídlo:
049 64 Sirk, č.71
Top Služby:

Obec Diaková

Telefónne čislo:
043 / 413 11 26,22 38
Mobil:
0915 607 767
Web:
E-mail:
Sídlo:
038 02 Diaková, Diaková 18
Top Služby:

Obec Koláre

Telefónne čislo:
047/489 42 66
Fax:
047/4894266
Web:
E-mail:
Sídlo:
991 09 Koláre, č. 19
Top Služby:

Obec Čab

Telefónne čislo:
037 789 43 88
Mobil:
0918 076 551
Fax:
037 789 43 88
Web:
E-mail:
Top Služby:
×