vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?

Vážení obchodní partneri!

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základnou zložkou firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia ...viac

odporúcame tieto firmy

Lýdia Valentovičová

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0907 024 164
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Karola Salvu 1985/11

Obec Imeľ

Telefónne čislo:
035/768 61 01
Mobil:
0915 514 524
Web:
E-mail:
Sídlo:
946 52 Imeľ, Nám. Jozefa Blaskovicsa 507/11

Slavomír Zátroch - Rhondosch

Telefónne čislo:
0907567346
E-mail:
Sídlo:
976 37 Hrochoť, Stará voda 354/20
Poštová adresa:
976 37 Hrochoť, Stará voda 354/20

Obec Turany nad Ondavou

Telefónne čislo:
054/749 12 11
Mobil:
0907 554 223
Web:
E-mail:
Sídlo:
090 33 Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100

Juraj Detvan ,,DETVAN,,

Telefónne čislo:
047/4291284
Mobil:
0905 485 654
E-mail:
Poštová adresa:
985 25 Málinec, Kinová 325/21
Sídlo:
985 25 Málinec, Nám. SNP 50/17