OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?

Vážení obchodní partneri!

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základnou zložkou firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia ...viac

odporúcame tieto firmy

pool tech s.r.o.

Telefónne čislo:
031 551 56 50
Mobil:
0903 242 680, 0917 414 722
Web:
E-mail:
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 866/4

Ivan Fako

Telefónne čislo:
0902 645 183
E-mail:
Sídlo:
094 12 Vechec, Družstevná 358/26

MUDr. Katarína Verbóková - AVK MEDIC, s.r.o.

Telefónne čislo:
036 2703127
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Štefánikova 13
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Záhradnícka 4/975

ADOS Tereza, s.r.o.

Telefónne čislo:
055 677 0221
Mobil:
0905 321 328, 0918 625 587
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Kustrova 2
Sídlo:
040 01 Košice, Južná trieda 48

Control car, s.r.o.

Telefónne čislo:
0918 707 070
Web:
E-mail:
Sídlo:
934 01 Levice, Kalnická cesta 16