OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?

Vážení obchodní partneri!

Hlavným cieľom našej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základnou zložkou firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia ...viac

odporúcame tieto firmy

Ľudovít Bango

Telefónne čislo:
0902 149 453
E-mail:
Sídlo:
920 52 Horné Zelenice, 17

EKONOMICKÁ PORADŇA - Ing. Elena Pastieriková

Telefónne čislo:
033 551 1371
Mobil:
0905 511 348
E-mail:
Sídlo:
917 01 Trnava, Pekárska 40/A
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Hospodárska 56

BTV s.r.o.

Telefónne čislo:
0918 329 337
Web:
E-mail:
Sídlo:
962 12 Detva, Piešť I. 186

SAFARI, s.r.o.

Telefónne čislo:
031/56 03 450
Web:
E-mail:
Sídlo:
931 01 Šamorín, Gazdovský rad 39/B

BJ Energy, s.r.o.

Telefónne čislo:
0908 134 061
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Kamenná 9
Sídlo:
059 52 Veľká Lomnica, Železničná 590