OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
2 ks nájdených

KARLA - Slovensko, s.r.o.

Telefónne čislo:
041 723 42 12
Mobil:
0903 806 641
Fax:
041 763 70 74
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Závodská 10
Sídlo:
010 01 Žilina, Závodská 10
Top Služby:

KARLA - Slovensko, s.r.o.

Telefónne čislo:
041 / 723 42 12
Mobil:
0903 806 641
Fax:
+421 55 68 522 88
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina 1, Závodská 10
Sídlo:
010 01 Žilina 1, Závodská 10
Top Služby:
×