OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
103 ks nájdených

Obec Vršatské Podhradie

Telefónne čislo:
042 446 43 88
Mobil:
0904654409
Fax:
042 446 50 92
Web:
E-mail:
Sídlo:
018 52 Pruské, Vršatské Podhradie 54
Top Služby:

Obec Rimavské Brezovo

Telefónne čislo:
047/549 52 38
Mobil:
0907 824 251
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 54 Rimavské Brezovo, Rimavské Brezovo 67
Top Služby:

Obec Hrabské

Telefónne čislo:
054 / 479 62 18
Mobil:
0948 473 878
Web:
E-mail:
Sídlo:
086 06 Malcov, Hrabské 103
Top Služby:

Obec Šíd

Telefónne čislo:
047/4389213
Mobil:
0905 218 807
E-mail:
Sídlo:
986 01 Fiľakovo, Šíd 37
Top Služby:

Obec Červenica

Telefónne čislo:
+421 51 7790 226
Mobil:
+421 905 376 836
Fax:
+421 51 7790 226
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 07 Tuhrina, Červenica 41
Top Služby:

Obec Bajč

Telefónne čislo:
035/7681139
Fax:
035/7681134
Web:
E-mail:
Sídlo:
946 54 Bajč, Bajč 130
Top Služby:

Obecný úrad Ladice

Telefónne čislo:
037 / 6317 121 , 037 / 6317 150
Mobil:
0917 538 267
Fax:
037 / 6317 121
Web:
E-mail:
Sídlo:
951 77 Ladice, 219
Top Služby:

Obecný úrad Bernolákovo

Telefónne čislo:
02/4599 3920 , 02/4599 3911
Fax:
02/4599 3763 , 02/4599 3911
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 27 Bernolákovo, Hlavná 111
Sídlo:
900 27 Bernolákovo, Hlavná 111
Top Služby:

Obec Koplotovce

Telefónne čislo:
033/7432 122 . 033/7432 128
Mobil:
0903 749 236
Fax:
033/7432 122
Web:
E-mail:
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Koplotovce č.28
Top Služby:

Obec Turany nad Ondavou

Telefónne čislo:
054/749 12 11
Mobil:
0907 554 223
Web:
E-mail:
Sídlo:
090 33 Turany nad Ondavou, Turany nad Ondavou 100
Top Služby:

Obec Turček

Telefónne čislo:
043/4956560
Mobil:
0908 248 960 , 0905 918 179
Fax:
043/4956560
Web:
E-mail:
Sídlo:
038 48 Turček, Turček 123
Top Služby:

Obec Mad

Telefónne čislo:
031/5513126
Mobil:
0907 716 031
Fax:
031/5513126
Web:
E-mail:
Sídlo:
930 14 Dolný Bar, Mad 200
Top Služby:

Obec Koláre

Telefónne čislo:
047/489 42 66
Fax:
047/4894266
Web:
E-mail:
Sídlo:
991 09 Koláre, č. 19
Top Služby:

Obec Cerová

Telefónne čislo:
034 / 658 92 18,658 93 95
Mobil:
0911 529 483
Fax:
034 / 658 92 18
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
906 33 Cerová, č. 104
Sídlo:
906 33 Cerová, č. 104
Top Služby:

Obec Žihárec

Telefónne čislo:
031/7798201
Mobil:
0907 939 214
Web:
E-mail:
Sídlo:
925 83 Žihárec, Žihárec 599
Top Služby:

Obec Veľký Biel

Telefónne čislo:
02/45916201 , 02/45916106
Mobil:
0911 446 865
Web:
E-mail:
Sídlo:
900 24 Veľký Biel, Železničná 76
Top Služby:

Obec Čab

Telefónne čislo:
037 789 43 88
Mobil:
0918 076 551
Fax:
037 789 43 88
Web:
E-mail:
Top Služby:

Obec Čaňa

Telefónne čislo:
055 6999 206
Mobil:
0911 284 447
Fax:
055 6999 580
Web:
E-mail:
Sídlo:
044 14 Čaňa, Osloboditeľov 22
Top Služby:

Obec Trnávka

Telefónne čislo:
056 678 23 59
Mobil:
0911 235 979
Web:
E-mail:
Sídlo:
078 01 Trnávka, Sečovská 82/4
Top Služby:
×