OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
28 ks nájdených

ATG Slovakia, s.r.o.

Telefónne čislo:
(035) 6429001
Mobil:
0903-603-505 , 0905-891-177
Fax:
(031) 7805135 , (031) 7805135
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Beckovská 1188/31
Sídlo:
911 01 Trenčín, Beckovská 1188/31
Top Služby:

Kamil Tomáš Zváračská škola Nitra

Telefónne čislo:
(037) 7413551
Mobil:
(02) 44458084
Fax:
(037) 6521508 , (037) 6521508
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Priemyselná 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Priemyselná 4
Top Služby:

Libor Dujka

Telefónne čislo:
(031) 7897535
Mobil:
(044) 4392322
Fax:
(041) 5667232 , (041) 5667232
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Vieska - Bezdedov 81
Sídlo:
020 01 Púchov, Vieska - Bezdedov 81
Top Služby:

OMERS družstvo výroby a služieb

Telefónne čislo:
(042) 4321011 , (042) 4320514
Mobil:
(042) 4340011
Fax:
(048) 4123730 , (048) 4123730
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Sládkovičova 887/1
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Sládkovičova 887/1
Top Služby:

OPRaS-TZ s.r.o.

Telefónne čislo:
(033) 5345001
Mobil:
00421 907 838 936 - Zuzana Gajdošová
Fax:
(036) 6357233 , (036) 6357233
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Hlavná 16
Sídlo:
917 01 Trnava, Hlavná 16
Top Služby:

PaedDr. Eleonóra Benediková

Telefónne čislo:
(02) 63822878 , (047) 432 7002
Mobil:
0905 406 407
Fax:
(043) 5309225 , (043) 5309225
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Mateja Bela 5295/9
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Mateja Bela 5295/9
Top Služby:

PURE s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44649515
Mobil:
00421 907 732 830 , 00421 905 622 905
Fax:
(02) 44649511 , (02) 44649511
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Karpatská 1
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Karpatská 1
Top Služby:

Rudolf Červeňan - RUDIČ

Telefónne čislo:
(032) 6583578
Mobil:
0905 219 128 , 0908 940 728
Fax:
(055) 7897722 , (055) 7897722
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 08 Trenčín, Halalovka 37
Sídlo:
911 08 Trenčín, Halalovka 37
Top Služby:

S - EKA, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(037) 6517301 , (037) 6517365
Mobil:
(035) 6571347
Fax:
(037) 6525274 , (037) 6525274
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Kupecká 5
Sídlo:
949 01 Nitra, Kupecká 5
Top Služby:

Simex Control SK, s.r.o.

Telefónne čislo:
(043) 4212711
Mobil:
00421 908 879 361
Fax:
(043) 4212716 , (043) 4212716
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 61 Vrútky, Sv.Cyrila a Metoda 15
Sídlo:
038 61 Vrútky, Sv.Cyrila a Metoda 15
Top Služby:

Tibor Chaternúch - Elektroservis Chaternúch

Telefónne čislo:
(037) 6516672
Mobil:
(058) 7884101
Fax:
(036) 7533371 , (036) 7533371
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Južná 11
Sídlo:
949 01 Nitra, Južná 11
Top Služby:

TIMUS SAFETY, s.r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4700330
Mobil:
00421 918 633 857
Fax:
(048) 4700336 , (048) 4700336
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 35
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Jegorovova 35
Top Služby:

IVCSO individuálna výuka

Telefónne čislo:
(031) 5516269
Mobil:
(045) 5324050
Fax:
(02) 52624332 , (02) 52624332
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Top Služby:

Ivan Brnčal - IDAMER

Telefónne čislo:
(032) 7760029
Mobil:
(02) 63531044
Fax:
(032) 7752844 , (032) 7752844
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Námestie Dr. A. Schweitzera 194
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Námestie Dr. A. Schweitzera 194
Top Služby:

IRIS software, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(032) 7433187
Mobil:
(02) 43426959
Fax:
(048) 4151525 , (048) 4151525
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Horný Šianec 234/11
Sídlo:
911 01 Trenčín, Horný Šianec 234/11
Top Služby:

AVALON Slovakia s.r.o.

Telefónne čislo:
(031) 7805134
Mobil:
(02) 65440318
Fax:
(055) 7995966 , (055) 7995966
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, M.R. Štefánika 2159/9
Sídlo:
926 01 Sereď, M.R. Štefánika 2159/9
Top Služby:

CRALIF, s.r.o.

Telefónne čislo:
(035) 6426176 , (035) 6426184
Mobil:
(02) 44454669 , (02) 44371269
Fax:
(02) 48204912 , (02) 48204912
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, T. Vansovej 1054/45
Sídlo:
020 01 Púchov, T. Vansovej 1054/45
Top Služby:

Education. s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 20648111
Mobil:
(02) 54432875
Fax:
(02) 43632234 , (02) 43632234
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava, Tomášikova 26
Sídlo:
821 01 Bratislava, Tomášikova 26
Top Služby:

Elšpec H.L., s.r.o.

Telefónne čislo:
035/6400 319
Mobil:
0907 718 784
Fax:
035/6400 319
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 67 Nové Zámky, Nitrianska 115
Sídlo:
940 67 Nové Zámky, F. Rákocziho 5 (vo dvore ZŠ)
Top Služby:

FATRA IZOLFA, a.s.

Telefónne čislo:
(041) 7243827 , (041) 7246176
Mobil:
(041) 7234359
Fax:
(02) 44633426 , (02) 44633426
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava, Pestovatežská 8
Sídlo:
821 04 Bratislava, Pestovatežská 8
Top Služby:
×