OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
1 ks nájdených

AB SAT s.r.o.

Telefónne čislo:
(052) 7765042 , (052) 7722779
Mobil:
00421 948 123 255 , 00421 948 123 277
Fax:
(033) 7747336 , (033) 7747336
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Kollárova 26
Sídlo:
917 01 Trnava, Kollárova 26
Top Služby:
×