OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
723 ks nájdených

PROCESS CONTROL, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(042) 4677288
Mobil:
(045) 5243402
Fax:
(055) 7202666 , (055) 7202666
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Vajanského 195/67
Sídlo:
020 01 Púchov, Vajanského 195/67
Top Služby:

PRAGOLAB s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 43294436
Mobil:
(037) 6924224 , (037) 6924217
Fax:
(051) 7723215 , (051) 7723215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava 2, Drieňová 5
Sídlo:
821 02 Bratislava 2, Drieňová 5
Top Služby:

PPA ZEPAX, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 4454576 , (02) 49237383
Mobil:
0905657696
Fax:
(02) 44454574 , (02) 44454574
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 00 Bratislava, Vajnorská 137
Sídlo:
830 00 Bratislava, Vajnorská 137
Top Služby:

PPA TRADE, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44454570 , (02) 44454567
Mobil:
(02) 44454572
Fax:
(048) 4161135 , (048) 4161135
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 00 Bratislava, Vajnorská 137
Sídlo:
830 00 Bratislava, Vajnorská 137
Top Služby:

PPA INŽINIERING, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 49237271
Mobil:
(02) 44252563 , (02) 49237374
Fax:
(02) 49237300 , (02) 49237300
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Vajnorská 137
Sídlo:
831 04 Bratislava, Vajnorská 137
Top Služby:

PPA CONTROLL, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 49237111 , (02) 49237327
Mobil:
(02) 44252563 , (02) 49237374
Fax:
(02) 49237313 , (02) 49237313
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 00 Bratislava 3, Vajnorská 137
Sídlo:
830 00 Bratislava 3, Vajnorská 137
Top Služby:

POWER CONTROL & DIAGNOSTIC, s.r.o.

Telefónne čislo:
(036) 6313374
Mobil:
(051) 7562173
Fax:
(051) 7562170 , (051) 7562170
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 04 Levice, Kapitána Nálepku 80
Sídlo:
934 04 Levice, Kapitána Nálepku 80
Top Služby:

Potravinárske strojárne Svidník a.s.

Telefónne čislo:
(054) 7862284 , (054) 7862111
Mobil:
0903 435 728
Fax:
(054) 7520904 , (054) 7520904
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 460/114
Sídlo:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 460/114
Top Služby:

PLYNOOPRAVA, s.r.o.

Telefónne čislo:
(051) 7732466
Mobil:
(056) 6882013 - predajňa Michalovce
Fax:
(051) 7734969 , (051) 7734969
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava, Pluhová 49
Sídlo:
831 03 Bratislava, Pluhová 49
Top Služby:

PLYNMONT - KOMP spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(056) 6491170 , (056) 6883901-03 - servis
Mobil:
(056) 6882013 - predajňa Michalovce
Fax:
(056) 6477426 , (056) 6477426
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 22 Strážske, Mierová 272
Sídlo:
072 22 Strážske, Mierová 272
Top Služby:

PRAKOVSKÁ OCELIARSKA SPOLOČNOS, s.r.o.

Telefónne čislo:
(053) 4182111
Mobil:
(037) 6924224 , (037) 6924217
Fax:
(053) 4874140 , (053) 4874140
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
055 62 Prakovce, č. 13
Sídlo:
055 62 Prakovce, č. 13
Top Služby:

PRAMS, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(042) 4485820
Mobil:
(037) 6424250
Fax:
(041) 7637449 , (041) 7637449
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Areál ZTS 924
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Areál ZTS 924
Top Služby:

ProAut, s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 6586849 , (032) 6568451
Mobil:
(031) 7805167
Fax:
(052) 7767559 , (052) 7767559
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Školská 425/30
Sídlo:
911 05 Trenčín, Školská 425/30
Top Služby:

Pro Metheus Slovakia,s.r.o.

Telefónne čislo:
(031) 5500333
Mobil:
(055) 6255553
Fax:
(031) 5527430 , (031) 5527430
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Jantárová 1870/19
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Jantárová 1870/19
Top Služby:

PRINTDOT, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44871225
Mobil:
(046) 5422674
Fax:
(02) 44880686 , (02) 44880686
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava 35, Račianska 190
Sídlo:
831 06 Bratislava 35, Račianska 190
Top Služby:

PRESMONT - CSS, s.r.o.

Telefónne čislo:
(042) 4440501
Mobil:
(043) 4307743
Fax:
(032) 6594002 , (032) 6594002
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 1
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Lieskovská cesta 1
Top Služby:

PREPONA spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(042) 4710424
Mobil:
(033) 5546145
Fax:
(055) 6223913 , (055) 6223913
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda 3
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda 3
Top Služby:

PREMETAL, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(051) 7765383
Mobil:
(041) 5540771
Fax:
(032) 7753808 , (032) 7753808
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Bardejovská 42
Sídlo:
080 01 Prešov, Bardejovská 42
Top Služby:

PREMATLAK, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7753590 , (032) 7753772
Mobil:
(041) 5540771
Fax:
(032) 7753808 , (032) 7753808
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194
Top Služby:

Premagas,s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 7752400 , (032) 7763102
Mobil:
(042) 4459921 , (042) 4459922
Fax:
(02) 49279147 , (02) 49279147
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Nám.Dr.A.Schweitzera 194
Top Služby:
×