vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
26 ks nájdených

Obec Holčíkovce

Telefónne čislo:
057/488 7140
Mobil:
0918 450 048, 0903 496 078
Fax:
057/488 7141
Web:
E-mail:
Sídlo:
094 05 Holčíkovce, Holčíkovce, č. 40
Top Služby:

Obec Veľký Biel

Telefónne čislo:
02/45916201 , 02/45916106
Mobil:
0911 446 865
Web:
E-mail:
Sídlo:
900 24 Veľký Biel, Železničná 76
Top Služby:

Obec Vladiča

Telefónne čislo:
054/7493420
E-mail:
Sídlo:
090 23 Havaj, Vladiča 16
Top Služby:

Obec Čičava

Telefónne čislo:
057 442 2000
Mobil:
0910 904 395
Web:
E-mail:
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Čičava 26
Top Služby:

Obec Bešeňová

Telefónne čislo:
044/4392441
Mobil:
0905 659 792
Fax:
044/4392441
Web:
E-mail:
Sídlo:
034 83 Liptovská Teplá, Jánska 25
Top Služby:

Obec Vavrečka

Telefónne čislo:
043 55 22387
Mobil:
0905 243 223
Web:
E-mail:
Sídlo:
029 01 Námestovo, Vavrečka 203
Top Služby:

Obec Nitra nad Ipľom

Telefónne čislo:
047/439 41 97
Mobil:
0908 559 894 , 0948 009 447
Fax:
047/439 41 97
Web:
E-mail:
Sídlo:
985 57 Nitra nad Ipľom, č. 96
Top Služby:

Obec Rokytov - Obec 2016

Telefónne čislo:
054/472 26 46
Mobil:
0911 602 932
Fax:
054/472 26 46
Web:
E-mail:
Sídlo:
086 01 Rokytov, č. 115
Top Služby:

Obec Trebeľovce

Telefónne čislo:
047/4398151
Mobil:
0905 270 591
Web:
E-mail:
Sídlo:
985 31 Rapovce, Trebeľovce 109
Top Služby:

Obec Župkov

Telefónne čislo:
045/6866 122
Mobil:
0911 334 600
Fax:
045/6867 020
Web:
E-mail:
Sídlo:
966 71 Horné Hámre, Župkov 12
Top Služby:

Obec Dačov Lom

Telefónne čislo:
047/4874121 , 047/4874242
Fax:
047/4874121
Web:
E-mail:
Sídlo:
991 35 Dačov Lom, Dačov Lom 262
Top Služby:

Obec Hrabičov

Telefónne čislo:
045/6866120
Mobil:
0908 570 478
Web:
E-mail:
Sídlo:
966 78 Hrabičov, č. 188
Top Služby:

Obec Chvojnica

Telefónne čislo:
034 628 31 40
Mobil:
0908 758 273
Fax:
034 628 31 40
Web:
E-mail:
Sídlo:
906 06 Vrbovce, Chvojnica 1
Top Služby:

Obec Kapušany

Telefónne čislo:
051/7941102
Mobil:
0918 796 065
Fax:
051/7941102
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 12 Kapušany, Hlavná 104/6
Top Služby:

Obec Laškovce

Telefónne čislo:
056 / 647 22 04
Mobil:
0915 888 570
Web:
E-mail:
Sídlo:
072 01 Pozdišovce, Laškovce 36
Top Služby:

Obec Janice

Telefónne čislo:
047/5593124
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 42 Rimavská Seč, Janice 54
Top Služby:

Obec Svätý Anton

Telefónne čislo:
045 / 692 07 53
Web:
E-mail:
Sídlo:
969 72 Svätý Anton, Svätý Anton 34
Top Služby:

Obec Melek

Telefónne čislo:
037 788 22 59
Mobil:
0915 715 264
Fax:
037 788 22 59
Web:
E-mail:
Sídlo:
952 01 Vráble, Melek 250
Top Služby:
×