vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
39 ks nájdených

Obecný úrad Svätuše

Telefónne čislo:
056 / 628 44 90
Mobil:
0918 678 023
Fax:
056 / 628 44 91
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 83 Svätuše, Kvetná 3
Sídlo:
076 83 Svätuše, Kvetná 3
Top Služby:

Obec Dlhá nad Kysucou

Telefónne čislo:
041/4352389
Fax:
041/4352389
E-mail:
Sídlo:
023 54 Turzovka, Dlhá nad Kysucou 258
Top Služby:

Obec Horná Potôň

Telefónne čislo:
031/6270111 , 031/5543236
Mobil:
0904 142 877
Web:
E-mail:
Sídlo:
930 36 Horná Potôň, Horná Potôň č. 1
Top Služby:

Obec Sikenička

Telefónne čislo:
036/7589102
Mobil:
0917 612 354
Fax:
036/7589102
Web:
E-mail:
Sídlo:
943 59 Sikenička, č. 210
Top Služby:

Obec Likavka

Telefónne čislo:
044/4300245
Mobil:
0908 930 885
Web:
E-mail:
Sídlo:
034 95 Likavka, Jánovčíkova 815
Top Služby:

Obec Mad

Telefónne čislo:
031/5513126
Mobil:
0907 716 031
Fax:
031/5513126
Web:
E-mail:
Sídlo:
930 14 Dolný Bar, Mad 200
Top Služby:

Obec Kostolné Kračany

Telefónne čislo:
031 5522391 , 031 5503262
Mobil:
0903 239 668
Fax:
031 5503262
Web:
E-mail:
Sídlo:
930 03 Kostolné Kračany, Obecný úrad č.149
Top Služby:

Obec Malé Raškovce

Telefónne čislo:
056/6493190
Mobil:
0907 994 745
Web:
E-mail:
Sídlo:
072 17 Zemplínske Kopčany, Malé Raškovce 57
Top Služby:

Obec Drienov

Telefónne čislo:
051/7498161 , 051/7931301
Mobil:
0903 650 064
Fax:
051/7931222
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 04 Drienov, Mierová 1
Top Služby:

Obec Lomné

Telefónne čislo:
054/7491239
Mobil:
0907 917 169
Web:
E-mail:
Sídlo:
090 33 Turany nad Ondavou, Lomné 81
Top Služby:

Obec Zámutov

Telefónne čislo:
057/449 63 01. 057/488 47 60
Mobil:
0905 837 635
Web:
E-mail:
Sídlo:
094 15 Zámutov, Zámutov 434
Top Služby:

Obec Hrabičov

Telefónne čislo:
045/6866120
Mobil:
0908 570 478
Web:
E-mail:
Sídlo:
966 78 Hrabičov, č. 188
Top Služby:

Obec Horné Srnie

Telefónne čislo:
032/6588203 , 032/6588281
Fax:
032/6588281
Web:
E-mail:
Sídlo:
914 42 Horné Srnie, Družstevná 430/1
Top Služby:

Obec Pichne

Telefónne čislo:
057/7681184 , 057/7580028
Mobil:
0918 326 984
Fax:
057/7580027
Web:
E-mail:
Sídlo:
069 01 Snina, Pichne 27
Top Služby:

Obec Koválovec

Telefónne čislo:
034/6696200
Mobil:
0911 742 655
Fax:
034/6696200
Web:
E-mail:
Sídlo:
908 63 Koválovec, Koválovec 53
Top Služby:

Obec Vrbová nad Váhom

Telefónne čislo:
035/7792142
Mobil:
0908 715 780
Web:
E-mail:
Sídlo:
946 65 Vrbová nad Váhom, Vrbová nad Váhom 91
Top Služby:

Obec Jestice

Telefónne čislo:
047/5699186
Mobil:
0905 859 558
E-mail:
Sídlo:
980 04 Hostice, Jestice 27
Top Služby:

Obec Mikušovce

Telefónne čislo:
047/4329132
Mobil:
0905 270 432
Web:
E-mail:
Sídlo:
984 01 Lučenec, Mikušovce 14
Top Služby:

Obec Kuzmice

Telefónne čislo:
056/6791206
Mobil:
0917 884 182
Web:
E-mail:
Sídlo:
076 12 Kuzmice, Hlavná 286
Top Služby:

Obec Miková

Telefónne čislo:
054 / 749 52 84
Mobil:
0918 954 320
Web:
E-mail:
Sídlo:
090 24 Miková, Miková 126
Top Služby:
×