OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
1 ks nájdených

Ing. Eduard Halinkovič

Telefónne čislo:
02 644 62 498 , 02 6453 3572
Mobil:
0905 406 402
Fax:
02 645 33 572
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Damborského 4
Sídlo:
841 01 Bratislava-Dúbravka, Damborského 4
Top Služby:
×