vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
26 ks nájdených

ZIPPA, s.r.o.

Telefónne čislo:
033 77214 86
Mobil:
0905 388 100
Web:
E-mail:
Sídlo:
921 01 Piešťany, Obchodná č.4
Top Služby:

AS TRADING, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4146819
Mobil:
(046) 5492064
Fax:
(041) 5005694 , (041) 5005694
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava 3, Rybničná 38 J
Sídlo:
831 06 Bratislava 3, Rybničná 38 J
Top Služby:

Premac, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(055) 7206212
Mobil:
(042) 4459921 , (042) 4459922
Fax:
(055) 6746215 , (055) 6746215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice, Pri Krásnej 2
Sídlo:
040 12 Košice, Pri Krásnej 2
Top Služby:

Premac, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(02) 49279111 , (02) 49279128
Mobil:
(042) 4459921 , (042) 4459922
Fax:
(02) 49279147 , (02) 49279147
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
832 17 Bratislava, Stará Vajnorská 25
Sídlo:
832 17 Bratislava, Stará Vajnorská 25
Top Služby:

Premac,spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(02) 49279111 , (02) 49279128
Mobil:
(042) 4459921 , (042) 4459922
Fax:
(02) 49279147 , (02) 49279147
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 1 Nové Zámky, P. Várdayho 21
Sídlo:
940 1 Nové Zámky, P. Várdayho 21
Top Služby:

Schelling Slovakia s.r.o.

Telefónne čislo:
055 / 611 40 10 , 055 / 611 40 30
Mobil:
0917 430 537
Fax:
(037) 7912103 , (037) 7912103
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 58 Kechnec, Perínska cesta 289
Sídlo:
044 58 Kechnec, Perínska cesta 289
Top Služby:

TECHNUM, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(055) 6233281-4
Mobil:
(032) 7763175
Fax:
(032) 7772112 , (032) 7772112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Južná trieda -115
Sídlo:
040 01 Košice 1, Južná trieda -115
Top Služby:

TransCom, s.r.o.

Telefónne čislo:
(036) 7511150
Mobil:
0905 746 616
Fax:
(02) 54412259 , (02) 54412259
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 02 Štúrovo, Sládkovičova 8
Sídlo:
943 02 Štúrovo, Sládkovičova 8
Top Služby:

Vladimír Hanic - Iron Steel

Telefónne čislo:
(032) 7794493
Mobil:
00421 903 272 125
Fax:
(042) 4260988 , (042) 4260988
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 22 Podolie, Areál Požnohospodárskeho družstva
Sídlo:
916 22 Podolie, Areál Požnohospodárskeho družstva
Top Služby:

Welding, s.r.o.

Telefónne čislo:
(038) 5320579 , (038) 5221431
Mobil:
0915/843-728 , 0902/728-138
Fax:
(032) 7435206 , (032) 7435206
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Pod Kalváriou 3634/78
Sídlo:
955 01 Topožčany, Pod Kalváriou 3634/78
Top Služby:

WINFER spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(031) 5902721 , (031) 5902724
Mobil:
(031) 5902725 , (031) 5902726
Fax:
(031) 5902720 , (031) 5902720
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 37 Lehnice, č. 617
Sídlo:
930 37 Lehnice, č. 617
Top Služby:

ŽELEZIARSTVO - Anton Balla

Telefónne čislo:
(037) 6584941
Mobil:
(02) 54791361
Fax:
(02) 45525415 , (02) 45525415
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Priemyselná 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Priemyselná 4
Top Služby:

Premac, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(045) 5360383
Mobil:
(042) 4459921 , (042) 4459922
Fax:
(045) 5360971 , (045) 5360971
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Komenského 18
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Komenského 18
Top Služby:

Premac, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(045) 5360383
Mobil:
(042) 4459921 , (042) 4459922
Fax:
(045) 5360971 , (045) 5360971
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 25
Sídlo:
960 01 Zvolen, Lieskovská cesta 25
Top Služby:

BETONIC, s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 6525588 , (032) 6402299
Mobil:
00421 903 432 529
Fax:
(032) 6401144 , (032) 6401144
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Partizánska 6431
Sídlo:
911 01 Trenčín, Partizánska 6431
Top Služby:

COLAR s.r.o.

Telefónne čislo:
(055) 7299948 sekretariát , (055) 7299947 výroba
Mobil:
(02) 52922140
Fax:
(048) 4144687 , (048) 4144687
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 17 Košice, Južná trieda 82
Sídlo:
040 17 Košice, Južná trieda 82
Top Služby:

Deltabeam Slovakia s.r.o.

Telefónne čislo:
(031) 7732510 , (031) 7732511
Mobil:
(051) 7716176
Fax:
(031) 7732520 , (031) 7732520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 91 Krážová nad Váhom, č. 647
Sídlo:
925 91 Krážová nad Váhom, č. 647
Top Služby:

EuroMeka, s.r.o.

Telefónne čislo:
(055) 7292943
Mobil:
(053) 4427704
Fax:
(055) 7292941 , (055) 7292941
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 15 Košice 15 - Šaca, Železiarenská 1
Sídlo:
040 15 Košice 15 - Šaca, Železiarenská 1
Top Služby:

FERT, s.r.o.

Telefónne čislo:
(033) 5546191 , (033) 5546163
Mobil:
0905 614 925
Fax:
(055) 6730283 , (055) 6730283
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Priemyselná 8
Sídlo:
924 01 Galanta, Priemyselná 8
Top Služby:
×