OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
249 ks nájdených

Mestský úrad Senec

Telefónne čislo:
02/2020 5101
Mobil:
0903 210 765
Fax:
02/4592 3561
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Mierové námestie 8
Sídlo:
903 01 Senec, Mierové námestie 8
Top Služby:

Mestský úrad Tisovec

Telefónne čislo:
047/5603801 , 047/5603802
Mobil:
0903 543 525
Fax:
047/5603838
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 61 Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1
Top Služby:

Obec Jelšovec

Telefónne čislo:
047 / 437 41 08
Mobil:
0940 779 867
Fax:
047 / 437 41 08
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 32 Veľká nad Ipľom, Jelšovec 74
Sídlo:
985 32 Veľká nad Ipľom, Jelšovec 74
Top Služby:

Obecný úrad Bernolákovo

Telefónne čislo:
02/4599 3920 , 02/4599 3911
Fax:
02/4599 3763 , 02/4599 3911
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 27 Bernolákovo, Hlavná 111
Sídlo:
900 27 Bernolákovo, Hlavná 111
Top Služby:

Obec Láb

Telefónne čislo:
034/779 0323, 034 / 7790 333, 034 / 7790 509
Mobil:
0903 588 998, 0905 358 626
Fax:
034 / 7790 323
Web:
E-mail:
Sídlo:
900 67 Láb, Láb 503
Top Služby:

Mesto Svidník

Telefónne čislo:
+421 54 7521 098 , +421 54 4863 602
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33
Sídlo:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33
Top Služby:

Obec Šíd

Telefónne čislo:
047/4389213
Mobil:
0905 218 807
E-mail:
Sídlo:
986 01 Fiľakovo, Šíd 37
Top Služby:

Obec Čaňa

Telefónne čislo:
055 6999 206
Mobil:
0911 284 447
Fax:
055 6999 580
Web:
E-mail:
Sídlo:
044 14 Čaňa, Osloboditeľov 22
Top Služby:

Obec Rapovce

Telefónne čislo:
047 439 8100
Mobil:
0918 629 849
Fax:
047 439 8100
Web:
E-mail:
Sídlo:
985 31 Rapovce, Hlavná ulica 230/99
Top Služby:

Obec Sirk

Telefónne čislo:
058 488 13 73
Mobil:
0902 967 053
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 64 Sirk, č.71
Sídlo:
049 64 Sirk, č.71
Top Služby:

Obec Kolačkov

Telefónne čislo:
052/ 4322033
Mobil:
0902 372 732
Fax:
052/ 4322033
Web:
E-mail:
Sídlo:
065 11 Kolačkov, Kolačkov č. 30
Top Služby:

Obec Šimonovce

Telefónne čislo:
047/5666222
Sídlo:
980 03 Šimonovce , Šimonovce 146
Top Služby:

Obec Pozba

Telefónne čislo:
035/651 5 122
Fax:
035/650 6 966
Web:
E-mail:
Sídlo:
941 51 Pozba, Pozba č. 162
Top Služby:

Obec Veľký Lipník

Telefónne čislo:
052 4282121 , 052 4282122
Mobil:
0908 659 771
Fax:
052 4282122
Web:
E-mail:
Sídlo:
065 33 Veľký Lipník, Veľký Lipník 283
Top Služby:

Obec Nižné Ladičkovce

Telefónne čislo:
057 / 779 61 84
Web:
E-mail:
Sídlo:
067 11 Ľubiša, Nižné Ladičkovce 55
Top Služby:

Obec Lukovištia

Telefónne čislo:
047 569 01 01
Mobil:
0948 335 212
Web:
E-mail:
Sídlo:
980 26 Lukovištia, Lukovištia 26
Top Služby:

Obec Hrabské

Telefónne čislo:
054 / 479 62 18
Mobil:
0948 473 878
Web:
E-mail:
Sídlo:
086 06 Malcov, Hrabské 103
Top Služby:

Obec Bačkovík

Telefónne čislo:
055/696 42 06
Mobil:
0908 096 671
Fax:
055/696 42 06
Web:
E-mail:
Sídlo:
044 45 Bidovce , Bačkovík 41
Top Služby:

Obec Torysa

Telefónne čislo:
051/4597310
Mobil:
0908 776 733
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 76 Torysa, Torysa č. 28
Top Služby:
×