vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
109 ks nájdených

STATIS, s.r.o.

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0903 520 325
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava 5, Starhradská 12
Sídlo:
851 05 Bratislava 5, Starhradská 12
Top Služby:

KORDTRADE s.r.o Organizačná zložka

Telefónne čislo:
(034) 6951330
Mobil:
00421 911 774 929
Fax:
(034) 6951324 , (034) 6951324
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Továrenská 532
Sídlo:
905 01 Senica, Továrenská 532
Top Služby:

Naj Net s.r.o.

Telefónne čislo:
00421 41 422 04 88
Mobil:
(051) 7581756
Fax:
00421 41 422 04 89
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Wolkrova 11
Sídlo:
851 01 Bratislava, Wolkrova 11
Top Služby:

NECESSITY, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 54410935
Mobil:
(053) 4427272
Fax:
(043) 5321671 , (043) 5321671
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava, Ostredská 3231/6
Sídlo:
821 02 Bratislava, Ostredská 3231/6
Top Služby:

NUSTEP, s.r.o.

Telefónne čislo:
(037) 7894181 , (037) 7894229
Mobil:
(037) 7894190
Fax:
(032) 7714018 , (032) 7714018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
840 00 Bratislava, Mlynská dolina, P. O. Box 3
Sídlo:
840 00 Bratislava, Mlynská dolina, P. O. Box 3
Top Služby:

Oleg Kazankov - RUSKY.SK

Telefónne čislo:
(02) 43420505
Mobil:
(032) 6563286 , (032) 6563224
Fax:
(032) 6563236 , (032) 6563236
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
840 04 Bratislava, P.O. Box 66
Sídlo:
840 04 Bratislava, P.O. Box 66
Top Služby:

OMNIPUBLIC, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 54413603 , (02) 54414470
Mobil:
(02) 52454544
Fax:
(02) 54414014 , (02) 54414014
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava, Krmanova 2
Sídlo:
811 03 Bratislava, Krmanova 2
Top Služby:

PAP MARKETING-Ing. Zoltán Pap

Telefónne čislo:
(032) 7716171
Mobil:
(02) 58247353
Fax:
(038) 5369898 , (038) 5369898
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 00 Galanta, Jas 932
Sídlo:
924 00 Galanta, Jas 932
Top Služby:

Pavol Kopec, MARKETiN

Telefónne čislo:
(032) 7442685
Mobil:
(041) 4211600
Fax:
(046) 5425924 , (046) 5425924
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 22 Jánovce, č. 195
Sídlo:
925 22 Jánovce, č. 195
Top Služby:

PLUS PRODUCTION, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(02) 54648794
Mobil:
(02) 63838486
Fax:
(02) 54648796 , (02) 54648796
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava, Hlavatého 3
Sídlo:
811 03 Bratislava, Hlavatého 3
Top Služby:

PM PLASTIK, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4153786
Mobil:
(056) 6882013 - predajňa Michalovce
Fax:
(051) 7725386 , (051) 7725386
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra, Novozámocká 191
Sídlo:
949 05 Nitra, Novozámocká 191
Top Služby:

MV - servis, s.r.o.

Telefónne čislo:
(034) 6212632
Mobil:
(031) 5530630 , (031) 5511441
Fax:
(034) 6540781 , (034) 6540781
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Lichnerova 23
Sídlo:
903 01 Senec, Lichnerova 23
Top Služby:

MONA CO, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 54775163
Mobil:
(031) 5530416
Fax:
(02) 45259255 , (02) 45259255
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava, Mokrohájska cesta 6
Sídlo:
841 04 Bratislava, Mokrohájska cesta 6
Top Služby:

Miroslav Könyveš - ESPRIT Creative

Telefónne čislo:
(032) 7433833
Mobil:
00421 905 892 484
Fax:
(032) 7433832 , (032) 7433832
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Piaristická 6
Sídlo:
911 01 Trenčín, Piaristická 6
Top Služby:

Lion Teleservices SK, spol. s r .o.

Telefónne čislo:
(041) 5005005
Mobil:
(02) 43420941
Fax:
(041) 5663029 , (041) 5663029
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 15 Žilina, Bytčická 72
Sídlo:
010 15 Žilina, Bytčická 72
Top Služby:

Maresi Foodbrocker,s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 53419601 , (02) 53419602
Mobil:
00421 908 577 160
Fax:
(02) 53635191 , (02) 53635191
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
824 52 Bratislava 2, Mlynské Nivy 56
Sídlo:
824 52 Bratislava 2, Mlynské Nivy 56
Top Služby:

Mária Danová - MD Consulting

Telefónne čislo:
(031) 5581360
Mobil:
00421 908 577 160
Fax:
(02) 45641042 , (02) 45641042
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Pasienková 17
Sídlo:
821 06 Bratislava, Pasienková 17
Top Služby:

Markant,s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 50234337
Mobil:
00421 907 730 919
Fax:
(02) 54411362 , (02) 54411362
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Kominárska 2
Sídlo:
831 04 Bratislava, Kominárska 2
Top Služby:

Markwin s.r.o.

Telefónne čislo:
(055) 6444601 , (055) 6444602
Mobil:
(037) 6534413 , (037) 6534414
Fax:
(055) 7896911 , (055) 7896911
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice 11, Piešťanská 53
Sídlo:
040 11 Košice 11, Piešťanská 53
Top Služby:
×