OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
356 ks nájdených

Plastokno s.r.o

Telefónne čislo:
(057) 6333590
Mobil:
(037) 6530502
Fax:
(036) 6350365 , (036) 6350365
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou,
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou,
Top Služby:

RAVAGO Bratislava, spol. s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44459073 , (02) 44459075
Mobil:
(02) 44453815
Fax:
(02) 43295541 , (02) 43295541
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 3, Janoškova 10
Sídlo:
831 03 Bratislava 3, Janoškova 10
Top Služby:

RAVEN a.s.

Telefónne čislo:
(055) 7209101 , (055) 7209102
Mobil:
(055) 7209106
Fax:
(055) 6746264 , (055) 6746264
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice, Pri Krásnej 3
Sídlo:
040 12 Košice, Pri Krásnej 3
Top Služby:

RAVEN a.s.

Telefónne čislo:
(048) 4187388
Mobil:
(055) 7209106
Fax:
(055) 6746264 , (055) 6746264
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 13 Slovenská Ľupča, Areál ZS 549
Sídlo:
976 13 Slovenská Ľupča, Areál ZS 549
Top Služby:

RAVEN, a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4307101 , (042) 4320455
Mobil:
(042) 4320456 , (042) 4370112
Fax:
(042) 4320555 , (042) 4320555
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Šoltésovej 420/2
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Šoltésovej 420/2
Top Služby:

REKONŠTRUKTA, s.r.o.

Telefónne čislo:
(037) 6510966
Mobil:
00421 910 782 608 , 0915 552 688
Fax:
(041) 7234803 , (041) 7234803
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra, Dvorčianska 65
Sídlo:
949 05 Nitra, Dvorčianska 65
Top Služby:

RELININGSERV s.r.o.

Telefónne čislo:
(055) 6734748 , (055) 6734749
Mobil:
(055) 6734750 , (055) 6734751
Fax:
(055) 6731268 , (055) 6731268
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel
Sídlo:
044 54 Košice, Vstupný areál U. S. Steel
Top Služby:

Relm,s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 7713558
Mobil:
(055) 6734750 , (055) 6734751
Fax:
(034) 6242235 , (034) 6242235
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 15
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Malinovského 15
Top Služby:

REMAPLAST spol. s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 63830991 , (02) 63830939
Mobil:
(02) 63830993
Fax:
(055) 6461912 , (055) 6461912
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 02 Bratislava 5, Vranovská 4
Sídlo:
851 02 Bratislava 5, Vranovská 4
Top Služby:

REMESPLUS, s.r.o.

Telefónne čislo:
(055) 6855570 , (055) 7295781
Mobil:
(055) 7295782 , (055) 7295783
Fax:
(045) 6723291 , (045) 6723291
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 17 Košice, Barčianska 66
Sídlo:
040 17 Košice, Barčianska 66
Top Služby:

PŠP - Ing. Pešta Štefan

Telefónne čislo:
(032) 6522600
Mobil:
0905-233-609 , 0918-624-400
Fax:
(032) 6402052 , (032) 6402052
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Vajanského 1
Sídlo:
071 01 Michalovce, Vajanského 1
Top Služby:

PZ servis - izolácie, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 52492052
Mobil:
0905-233-609 , 0918-624-400
Fax:
(043) 5581684 , (043) 5581684
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Púchovská 12
Sídlo:
831 06 Bratislava, Púchovská 12
Top Služby:

Polinex

Telefónne čislo:
(031) 5624385
Mobil:
(031) 5552293
Fax:
(036) 7565110 , (036) 7565110
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Bratislavská 64
Sídlo:
931 01 Šamorín, Bratislavská 64
Top Služby:

POLOM, s.r.o.

Telefónne čislo:
(041) 7647772
Mobil:
(02) 52492370
Fax:
(035) 7713717 , (035) 7713717
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 09 Žilina, Bytčická 89
Sídlo:
010 09 Žilina, Bytčická 89
Top Služby:

PORO - stav, s.r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4145415
Mobil:
(048) 4145629
Fax:
(048) 4145429 , (048) 4145429
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 81
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 81
Top Služby:

PP Projekt, s.r.o.

Telefónne čislo:
(033) 5340951 , (033) 5521505
Mobil:
(033) 5349882
Fax:
(051) 7483301 , (051) 7483301
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 06 Prešov, Rampová 2
Sídlo:
080 06 Prešov, Rampová 2
Top Služby:

PR Querkus, s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 6591986
Mobil:
(037) 6568404
Fax:
(02) 44633141 , (02) 44633141
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 94
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Sládkovičova 94
Top Služby:

PRAMOS - Ing. Vladimír Raček

Telefónne čislo:
(037) 6423763 , (037) 6426741
Mobil:
(037) 6424250
Fax:
(041) 7637449 , (041) 7637449
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 86
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Hviezdoslavova 86
Top Služby:

PRETTY Trading, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(032) 6523330 , (032) 6523327
Mobil:
0911/989-999
Fax:
(032) 6523332 , (032) 6523332
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 22 Podolie, Slnečná 712
Sídlo:
916 22 Podolie, Slnečná 712
Top Služby:

PRIMAX - IBV, s.r.o.

Telefónne čislo:
(047) 5626815
Mobil:
(046) 5422674
Fax:
(02) 52442236 , (02) 52442236
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Školská 3215
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Školská 3215
Top Služby:
×