OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
63 ks nájdených

OSIHA s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 6499618
Mobil:
(037) 6536336
Fax:
(037) 6562150 , (037) 6562150
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Hviezdoslavova 471/44
Sídlo:
905 01 Senica, Hviezdoslavova 471/44
Top Služby:

MTB Slovakia s.r.o.

Telefónne čislo:
(044) 4342344
Mobil:
(055) 7291043 , (055) 7291081
Fax:
(037) 6925203 , (037) 6925203
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Sládkovičova 1
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Sládkovičova 1
Top Služby:

MOTA ENGIL Slovakia, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 50244305
Mobil:
(058) 7881392
Fax:
(02) 50244317 , (02) 50244317
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Miletičova 23
Sídlo:
821 09 Bratislava, Miletičova 23
Top Služby:

MIVA plus spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(055) 6222503
Mobil:
00421 908 058 658
Fax:
(055) 6253273 , (055) 6253273
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Letná 45
Sídlo:
040 01 Košice 1, Letná 45
Top Služby:

MERWEDE DESIGN, s.r.o.

Telefónne čislo:
(035) 7705960
Mobil:
(031) 5626014 , (031) 5626015
Fax:
(035) 7705961 , (035) 7705961
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Ul. práce 6
Sídlo:
945 01 Komárno, Ul. práce 6
Top Služby:

MAXTRA CONTROL s.r.o.

Telefónne čislo:
(031) 7707150-1
Mobil:
(055) 6225555
Fax:
(044) 5521310 , (044) 5521310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaža, Murgašova 27
Sídlo:
927 01 Šaža, Murgašova 27
Top Služby:

M.O.S.S., spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(038) 7497534
Mobil:
0915 988 610
Fax:
(043) 4134831 , (043) 4134831
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Na Bystričku 14 A
Sídlo:
036 01 Martin, Na Bystričku 14 A
Top Služby:

LANSTAT

Telefónne čislo:
(0903) 634113 , (055) 6226892
Mobil:
(045) 6015026
Fax:
(058) 5211133 , (058) 5211133
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Michalovská 7
Sídlo:
040 11 Košice, Michalovská 7
Top Služby:

KOPA ENG. s.r.o.

Telefónne čislo:
(051) 7464499 , (051) 7464498
Mobil:
(035) 6402539 , (035
Fax:
(037) 6529419 , (037) 6529419
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Námestie mládeže 4
Sídlo:
080 01 Prešov, Námestie mládeže 4
Top Služby:

K - Z Construction, s.r.o.

Telefónne čislo:
(041) 4361388
Mobil:
00421 905 847 963
Fax:
(032) 7777464 , (032) 7777464
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štúrova 106 (Mlynárce)
Sídlo:
949 01 Nitra, Štúrova 106 (Mlynárce)
Top Služby:

JOMIKA

Telefónne čislo:
Sídlo - mapa
Mobil:
(037) 7883191
Fax:
(02) 54792024 , (02) 54792024
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice 11, Pokroku 6
Sídlo:
040 11 Košice 11, Pokroku 6
Top Služby:

IPS PARTNER s.r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4145500
Mobil:
(037) 7410712
Fax:
(048) 4145986 , (048) 4145986
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 36
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 36
Top Služby:

INŽINIERING, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 63838680
Mobil:
0905 912 933 , 0905 912 932 - p. Hvízda
Fax:
(02) 63838395 , (02) 63838395
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Kopčianska 92
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Kopčianska 92
Top Služby:

PeHaes, s.r.o.

Telefónne čislo:
(041) 5006716 , (041) 7630218
Mobil:
(032) 7434506
Fax:
(041) 5006715 , (041) 5006715
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
011 88 Žilina, Štrková 4
Sídlo:
011 88 Žilina, Štrková 4
Top Služby:

PROEZ, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44453781 , (02) 44453783
Mobil:
(02) 50203913 , (02) 50203917
Fax:
(02) 44453521 , (02) 44453521
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Kotrádova 5
Sídlo:
080 01 Prešov, Kotrádova 5
Top Služby:

REGA s.r.o. Košice

Telefónne čislo:
(031) 5521792
Mobil:
(055) 6734734
Fax:
(032) 7712539 , (032) 7712539
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Pražská 4
Sídlo:
040 11 Košice, Pražská 4
Top Služby:

Ing. Attila Urbán

Telefónne čislo:
0905 319 290
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Ul.gen.Klapku 70/54
Sídlo:
945 01 Komárno, Novozámocká cesta 2/3862
Top Služby:
×