OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
19 ks nájdených

Obec Cerová

Telefónne čislo:
034 / 658 92 18,658 93 95
Mobil:
0911 529 483
Fax:
034 / 658 92 18
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
906 33 Cerová, č. 104
Sídlo:
906 33 Cerová, č. 104
Top Služby:

Obecný úrad Bernolákovo

Telefónne čislo:
02/4599 3920 , 02/4599 3911
Fax:
02/4599 3763 , 02/4599 3911
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 27 Bernolákovo, Hlavná 111
Sídlo:
900 27 Bernolákovo, Hlavná 111
Top Služby:

Obec Breza

Telefónne čislo:
043 / 557 62 23
Mobil:
0905 527 337
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 53 Breza, Obecný úrad Grúnik 56
Sídlo:
029 53 Breza, Grúnik 56
Top Služby:

Obec Domaníky

Telefónne čislo:
045 / 55 91 120
Mobil:
0911 951 283 , 0905 834 496
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 65 Hontianske Nemce, Obec Domaníky č. 78
Sídlo:
962 65 Hontianske Nemce, Obec Domaníky č. 78
Top Služby:

Obec Svätý Anton

Telefónne čislo:
045 / 692 07 53
Web:
E-mail:
Sídlo:
969 72 Svätý Anton, Svätý Anton 34
Top Služby:

Obec Oľka

Telefónne čislo:
057 788 08 27 - 28
Mobil:
0905 893 628
Fax:
057 788 08 26
Web:
E-mail:
Sídlo:
067 04 Oľka, Oľka 174
Top Služby:

Obec Cinobaňa

Telefónne čislo:
047 4395106
Mobil:
0905 655 585
Fax:
047 4511732
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 22 Cinobaňa, Banská 315/1
Sídlo:
985 22 Cinobaňa, Banská 315/1
Top Služby:

Obec Jurová

Telefónne čislo:
031 559 72 09
Mobil:
0905 753 089
Fax:
031 551 12 15
Sídlo:
930 04 Jurová, Jurová 85
Top Služby:

Obec Hôrky

Telefónne čislo:
041 566 26 04
Mobil:
0910 285 369
Fax:
041 566 26 04
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 04 Žilina-Hôrky, č. 111
Sídlo:
010 04 Žilina-Hôrky, č. 111
Top Služby:

Obec Údol

Telefónne čislo:
052 / 439 34 36
Mobil:
0917 901 512
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
065 45 Plavnica-Údol, Údol 2
Sídlo:
065 45 Plavnica-Údol, Údol 2
Top Služby:

Obec Proč

Telefónne čislo:
051/7997718
Mobil:
0907 959 254
Fax:
051/7997718
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 14 Pušovce - Proč, Proč 103
Sídlo:
082 14 Proč, Proč 103
Top Služby:

Obec Bystrá

Telefónne čislo:
048 / 619 57 94 , 048/ 619 53 80
Mobil:
0911 944 945
Fax:
048 / 619 57 95
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Bystrá 61
Sídlo:
977 01 Brezno, Bystrá 61
Top Služby:

Obecný úrad Porostov

Telefónne čislo:
056 / 652 28 22
Mobil:
0910 941 930
Fax:
056 / 652 28 22
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 55 Porostov, č.86
Sídlo:
072 55 Porostov, č.86
Top Služby:

Obecný úrad Hubina

Telefónne čislo:
00421 33 774 7225
Mobil:
00421 905 946 542
Fax:
00421 33 774 72 25
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 21 Hubina, č. 169
Sídlo:
922 21 Hubina, č. 169
Top Služby:

Obecný úrad Mojzesovo

Telefónne čislo:
00421 35 657 81 94
Mobil:
00421 903 323 829
Fax:
00421 36 779 5012
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 04 Mojzesovo, č. 494
Sídlo:
941 04 Mojzesovo, č. 494
Top Služby:

Obecný úrad Podtúreň

Telefónne čislo:
044 / 522 22 10
Mobil:
0905 805 845
Fax:
044 / 522 17 65
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
033 01 Podtúreň, Hlavná 164
Sídlo:
033 01 Podtúreň, Hlavná 164
Top Služby:

Obec Dubno

Telefónne čislo:
047 568 42 38
Mobil:
0918 422 605
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 35 Gemerský Jablonec, Dubno
Sídlo:
980 35 Dubno, Dubno
Top Služby:

Obec Svinná

Telefónne čislo:
032 / 648 72 64
Fax:
032 / 468 72 32
Web:
E-mail:
Sídlo:
913 24 Svinná, Svinná 141
Top Služby:

Obec Vršatské Podhradie

Telefónne čislo:
042 446 43 88
Mobil:
0904654409
Fax:
042 446 50 92
Web:
E-mail:
Sídlo:
018 52 Pruské, Vršatské Podhradie 54
Top Služby:
×