OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
19 ks nájdených

ELPAM, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
02 482 353 61
Mobil:
0903 463 475
Fax:
02 482 353 62
Web:
E-mail:
Sídlo:
821 05 Bratislava 2, Nové záhrady 1/11
Top Služby:

Tomáš Uharček

Telefónne čislo:
+421/948 115 404
E-mail:
Sídlo:
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Agátová 369/13
Top Služby:

Stanleyy s. r. o.

Telefónne čislo:
0948 677 806
Web:
E-mail:
Sídlo:
821 03 Bratislava-Ružinov, Bancíkovej 1/A
Top Služby:

Vladimír Ďuráč - VANI

Telefónne čislo:
0904 290 427
E-mail:
Sídlo:
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice, Lieskovec 10389/18
Top Služby:

ELEKTROFINIŠ spol. s r.o.

Telefónne čislo:
047 / 562 63 34
Mobil:
0905 642 503
Fax:
053 4421915
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Železničiarska 25
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Železničiarska 25
Top Služby:

BREMS, s.r.o.

Telefónne čislo:
042 444 1164
Mobil:
0905 376 911
Fax:
031 785 7220
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Fandiho 127
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Fandiho 127
Top Služby:

ELPROTECH s.r.o.

Telefónne čislo:
0905 535 449
Mobil:
0905 961 899
Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Milhostovská 125
Sídlo:
075 01 Trebišov, Milhostovská 125
Top Služby:

JUKITECH, s.r.o.

Telefónne čislo:
041 565 52 09
Mobil:
0944 523 512
Fax:
02 459 88204
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11
Sídlo:
911 01 Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11
Top Služby:

VS ELEKTROSERVIS, s.r.o.

Telefónne čislo:
042 426 0703
Mobil:
0904 535 933
Fax:
043 / 427 70 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4334
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4334
Top Služby:

Elektro práce - Revízie

Telefónne čislo:
052 788 2036
Mobil:
0903 830 112
Fax:
052 788 2037
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, I. Houdeka 1056/35
Sídlo:
034 01 Ružomberok, I. Houdeka 1056/35
Top Služby:

Eduard Bečka - ELMA

Telefónne čislo:
038 532 6009
Mobil:
0905 935 636
Fax:
031 / 552 01 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 01 Bojná, č. 108
Sídlo:
956 01 Bojná, č. 108
Top Služby:

Stapet, spoločnosť s ručením obmedzením

Telefónne čislo:
056 643 1850
Mobil:
0905 958 582
Fax:
038 542 4570
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 06 Prešov-6, Korabinského 47
Sídlo:
080 01 Prešov, Levočská 2
Top Služby:

Michal Fiala - E L F T E C H

Telefónne čislo:
041/568 86 15
Mobil:
0904 499 899
Fax:
053 447 22 17
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 12 Nitra, Novomeského 2
Sídlo:
949 12 Nitra, Novomeského 2
Top Služby:

RASTER, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
041/507 99 17 - 13, 041/500 09 35 - 940
Mobil:
0903 504 796
Fax:
041/507 99 18
Web:
E-mail:
Top Služby:

IVP, s.r.o.

Telefónne čislo:
(043) 4220058
Mobil:
0905 611 356
Fax:
(037) 7418054 , (037) 7418054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Nám. Slobody 5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 85
Top Služby:

Elektrocontrol,s.r.o.

Telefónne čislo:
(051) 7725544 , (051) 7724527
Mobil:
(051) 7711836
Fax:
(035) 6460435 , (035) 6460435
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Konštantinová 3
Sídlo:
080 01 Prešov, Konštantinová 3
Top Služby:
×