vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?
Výsledok
26 ks nájdených

FORBYS, s.r.o.

Telefónne čislo:
0908 921 213
E-mail:
Sídlo:
026 01 Vyšný Kubín, Hviezdoslavova 123/1
Top Služby:

Matúš Petro

Telefónne čislo:
0908 124 005
Web:
E-mail:
Sídlo:
082 53 Záborské, 178
Top Služby:

Ján Koleják

Telefónne čislo:
+421 905 808 616
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 12 Liesek, č. 558
Sídlo:
027 12 Liesek, č. 558
Top Služby:

Obchod s palivom, s.r.o.

Telefónne čislo:
048/ 670 09 71 , 048/ 700 09 73
Mobil:
0905 432 416
Fax:
(034) 6215386 , (034) 6215386
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 30
Sídlo:
977 01 Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 30
Top Služby:

PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.

Telefónne čislo:
(051) 7764141 , (051) 7481511
Mobil:
(046) 5439124 , (046) 5439125
Fax:
(033) 5340320 , (033) 5340320
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 05 Prešov, Bardejovská 38
Sídlo:
080 05 Prešov, Bardejovská 38
Top Služby:

PALIVÁ, s.r.o.

Telefónne čislo:
(042) 4322960 , (042) 4260320
Mobil:
(055) 6226131
Fax:
(055) 6222983 , (055) 6222983
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Podmostie 1
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Podmostie 1
Top Služby:

SLZ CHÉMIA, a.s.

Telefónne čislo:
(047) 5422104
Mobil:
(032) 6522254 , (032) 6520687
Fax:
(037) 6922130 , (037) 6922130
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
981 11 Hnúšťa, Hlavná 133
Sídlo:
981 11 Hnúšťa, Hlavná 133
Top Služby:

Turzovská Drevárska Fabrika, s.r.o.

Telefónne čislo:
(041) 4353801 , (041) 4352468
Mobil:
(041) 4352620
Fax:
(047) 4512049 , (047) 4512049
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 54 Turzovka, Štúrova 37
Sídlo:
023 54 Turzovka, Štúrova 37
Top Služby:

UNIVERZ, spol. s r.o. Košice

Telefónne čislo:
(055) 6806173
Mobil:
(032) 4260219
Fax:
(037) 6537423 , (037) 6537423
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Krivá 18
Sídlo:
040 01 Košice 1, Krivá 18
Top Služby:

Pure Land spol. s r.o.

Telefónne čislo:
0948 432991
Web:
E-mail:
Sídlo:
930 13 Horné Mýto, Kračanská 112
Top Služby:

BELITO Rožňava s.r.o.

Telefónne čislo:
058 7326154
Mobil:
0903 633 129
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Zlatá 1
Sídlo:
048 01 Rožňava, Zlatá 1
Top Služby:

NUS,s.r.o.

Telefónne čislo:
(035) 7604996 , (035) 7604999
Mobil:
(035) 6912736 stála služba , (035) 6912209
Fax:
(032) 7714018 , (032) 7714018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská ulica 12
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Komárňanská ulica 12
Top Služby:

Nova BioTerm, s. r. o.

Telefónne čislo:
(035) 6484463 , (035) 6484901
Mobil:
(033) 6408452
Fax:
(02) 43291621 , (02) 43291621
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
032 33 Krážova Lehota, č. 276
Sídlo:
032 33 Krážova Lehota, č. 276
Top Služby:

AVS Plus, spol. s r .o.

Telefónne čislo:
(02) 44453276 , (02) 44453278
Mobil:
(02) 44441412
Fax:
(02) 44642012 , (02) 44642012
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava, Smrečianska 29
Sídlo:
811 05 Bratislava, Smrečianska 29
Top Služby:

BILIARD KUTAJ - MARKECH, v.o.s.

Telefónne čislo:
(032) 7442578
Mobil:
(033) 6902813
Fax:
(033) 5341359 , (033) 5341359
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 06 Trenčín, Záblatie 107
Sídlo:
911 06 Trenčín, Záblatie 107
Top Služby:

BIO ENERGO, s. r. o.

Telefónne čislo:
(02) 44453841
Mobil:
(033) 5501150 , (033) 5501335
Fax:
(044) 4314511 , (044) 4314511
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Textilná 23
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Textilná 23
Top Služby:

BioEkoTerm s.r.o.

Telefónne čislo:
(048) 6183950
Mobil:
(033) 5501150 , (033) 5501335
Fax:
(048) 6183952 , (048) 6183952
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 67 Závadka nad Hronom, Osloboditežov 146/32
Sídlo:
976 67 Závadka nad Hronom, Osloboditežov 146/32
Top Služby:

COLORSPOL, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(043) 5590129 , (043) 5590400
Mobil:
(041) 5002725 , (0905}719047
Fax:
(043) 5590194 , (043) 5590194
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 55 Novoť, č.153
Sídlo:
029 55 Novoť, č.153
Top Služby:

DOKA DREVO, s.r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4360401
Mobil:
(058) 7881471 , (058) 7881472
Fax:
(048) 4360499 , (048) 4360499
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Cesta k Smrečine 11
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Cesta k Smrečine 11
Top Služby:
×