OZNAM

Touto formou informujeme našich ctených zákazníkov, že GAIIA s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., Register OZZOS s.r.o., sídliace na ul. Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra nie sú našimi obchodnými partnermi a nikdy sme nespolupracovali s hore uvedenými spoločnosťami.

Top Spoločnosti s.r.o.

vyhľadávanie
Čo hĹadÁm?
Kde hĹadÁm?

Peter Gerenčéri

Telefónne čislo:
(048) 6114720 , (048) 6115825
Mobil:
00421 949 883 348
Fax:
(037) 7334555 , (037) 7334555
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
942 01 Šurany, Partizánska 1578/17 Mapa
Sídlo:
942 01 Šurany, Partizánska 1578/17 Mapa
Služby:
×